Järsö UF:s styrelse 2023

Ordförande Gustaf Åberg 0500-300599
Vice ordförande Mats Wikner 040-8240447
Sekreterare Crista Åberg 040-7625330
Kassör Lars Kullberg 040-5025228

Kerstin Degerth 040-5799353
Mari Lindström 050-5639084

Erik Berglund

Mona Österlund
Fille Åberg 040-8610619

 

Kontaktpersoner 2023

Vaktmästare & uthyrningar - Fille Åberg, tfn 040-8610619

Hustomtar & Byggnadskommitté -  Gustaf Åberg, Lars Kullberg,  Mats Wikner, Fille Åberg
Scout – Crista Åberg
Teater – Crista Åberg
Hemsida – Crista Åberg
Medlemsregister – Lars Kullberg
Innebandy – Crista Åberg
Yoga – Crista Åberg
Pingis – Tom Wasström