Pingis

Pingis spelas på torsdagar och lördagar

Kontaktperson Sven Wasström 09-2983178