Våren 2019

Yoga på måndagar kl. 19-20, start 14.1! Säsongsavgift 70 €.

Sportklubb på fredagar kl. 17.30-18.30

OBS!

Blomstermarknad lö 11.5 kl. 10.00!

 

Järsö Ungdomsförening

Järsö Ungdomsförening är en aktiv ungdomsförening i Kyrkslätt med verksamhet nästan varje dag.

På vardagarna ordnas motionsverksamhet av olika slag och pyssel- och talkokvällar. På veckosluten håller bl.a. sjöscouterna och teatergruppen till i lokalen.

 

En tillbyggnad av föreningshuset Bergåsa blev färdig 2015. Se bilder från bygget här.