Hösten 2019 

Yoga på måndagar kl. 19-20, start i september ! Säsongsavgift 70 €.

 

 

 

Järsö Ungdomsförening

Järsö Ungdomsförening är en aktiv ungdomsförening i Kyrkslätt med verksamhet nästan varje dag.

På vardagarna ordnas motionsverksamhet av olika slag och pyssel- och talkokvällar. På veckosluten håller bl.a. sjöscouterna och teatergruppen till i lokalen.

 

En tillbyggnad av föreningshuset Bergåsa blev färdig 2015. Se bilder från bygget här.